Lietuvos architektų rūmai
Viso įrašų: 20
Dokumento tipas Kvalifikacijos atestato arba teisės pripažinimo dokumento Nr. Pavardė Vardas Architekto kvalifikacija Atestato išdavimo data Kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo data Atestato galiojimo data Atestato sustabdymo terminas Atestuoto architekto veikla Architektų profesinio atestavimo komisijos priimti sprendimai Architektų profesinio atestavimo komisijos skirtos drausminės nuobaudos Kiti sprendimai Tel Nr. El. pašto adresas Veiklos vykdymo adresas Darbdavio juridinio asmens forma Darbdavio juridinio asmens pavadinimas Darbdavio juridinės įmonės kodas Pareigos darbovietėje
Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacija Teritorijų planavimo vadovo kvalifikacija
Atestatas A 945 Abelkienė Dainora Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės, statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies, statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros, statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies ekspertizės vadovė. Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai. Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, įskaitant statinius, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius)2013-06-13 2018-06-19 Verčiasi Atestavimo komisijos 2018-06-19 Sprendimas: Pripažinti kvalifikacijos tobulinimą atitinkančiu nustatytus reikalavimus; papildyti kvalifikacijos atestatą statinių kategorija ypatingieji ir neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius). Protokolo nr. 141 - - - - - - -
Atestatas A 236 Abramikas Kęstutis Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros, statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies, statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros vadovas. Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai2016-04-28 2021-06-02 Nesiverčia Atestavimo komisijos 2021-06-02 Sprendimas: Pripažinti kvalifikacijos tobulinimą atitinkančiu nustatytus reikalavimus. Protokolo nr. 180 Nevykdo veiklos nuo 2020-09-11 - - - - - - -
Atestatas A 1636 Acus Emilis Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovas. Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai.2014-04-24 2019-04-03 Verčiasi Atestavimo komisijos 2019-04-03 Sprendimas: Pripažinti kvalifikacijos tobulinimą atitinkančiu nustatytus reikalavimus; tenkinti prašymą panaikinti teisę eiti teritorijų planavimo vadovo pareigas. Protokolo nr. 152 - - - - - - -
Atestatas A 751 Adomaitienė Aldona Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovė. Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

Teritorijų planavimo vadovė. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens detalieji planai. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planai

2013-05-29 2018-02-28 Verčiasi Atestavimo komisijos 2018-02-28 Sprendimas: Pripažinti kvalifikacijos tobulinimą atitinkančiu nustatytus reikalavimus. Protokolo nr. 136 - - - - - - -
Atestatas A 1238 Adomaitis Rimas Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros, statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies, statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros vadovas. Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai2015-06-25 2020-06-18 Verčiasi Atestavimo komisijos 2020-06-18 sprendimas: Pripažinti kvalifikacijos tobulinimą atitinkančiu nustatytus reikalavimus. Protokolo nr. 166 - - - - - - -
Atestatas A 447 Adomavičienė Laimutė Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto ekspertizės, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės, statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies, statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros, statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies ekspertizės vadovė. Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai. Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

Teritorijų planavimo vadovė. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens detalieji planai

2014-10-30 2019-10-02 Verčiasi Atestavimo komisijos 2019-10-02 Sprendimas: Pripažinti kvalifikacijos tobulinimą atitinkančiu nustatytus reikalavimus. Protokolo nr. 158 - - - - - - -
Atestatas A 176 Adomavičius Vilijus Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūrosvadovas. Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai2014-05-29 2019-05-02 Verčiasi Atestavimo komisijos 2019-05-02 Sprendimas: Pripažinti kvalifikacijos tobulinimą atitinkantį reikalavimus. Protokolo nr. 153 - - - - - - -
Atestatas A 606 Adomonis Evaldas Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovas. Statinių kategorija: ypatingieiji ir neypatingieji statiniai2013-12-13 2019-01-09 Verčiasi Atestavimo komisijos 2019-01-09 Sprendimas: Pripažinti kvalifikacijos tobulinimą atitinkančiu nustatytus reikalavimus. Protokolo nr. 149 - - - - - - -
Atestatas A 821 Akelaitis Kęstutis Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės vadovas. Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, įskaitant statinius, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius)

Teritorijų planavimo vadovas. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens detalieji planai

2014-06-24 2019-07-17 Verčiasi Atestavimo komisijos 2019-07-17 Sprendimas: Pripažinti kvalifikacijos tobulinimą atitinkančiu nustatytus reikalavimus ir papildyti kvalifikacijos atestatą statinių kategorija ypatingieji ir neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius). Protokolo nr. 155 - - - - - - -
Atestatas A 379 Akelaitytė-Švėgždienė Jolanta Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės vadovė. Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai.2013-05-15 2018-05-09 Verčiasi Atestavimo komisijos 2018-05-09 Sprendimas: Pripažinti kvalifikacijos tobulinimą atitinkančiu nustatytus reikalavimus. Protokolo nr. 140 - - - - - - -
Atestatas A 2047 Akelienė Grytė Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros, statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies, statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros vadovė. Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai2015-10-29 2020-11-18 Verčiasi Atestavimo komisijos 2020-11-18 Sprendimas: Pripažinti kvalifikacijos tobulinimą atitinkančiu nustatytus reikalavimus. Protokolo nr. 172 - - - - - - -
Atestatas A 584 Akelis Arvydas Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros, statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies, statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros vadovas. Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai2016-11-24 2021-11-03 Verčiasi Atestavimo komisijos 2021-11-03 Sprendimas: Pripažinti kvalifikacijos tobulinimą atitinkančiu nustatytus reikalavimus. Protokolo nr. 184 - - - - - - -
Atestatas A 1988 Akulevičius Martynas Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovas. Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, įskaitant statinius, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius)2013-12-13 2018-12-05 Verčiasi Atestavimo komisijos 2018-12-05 Sprendimas: Pripažinti kvalifikacijos tobulinimą atitinkančiu nustatytus reikalavimus ir papildyti kvalifikacijos atestatą statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), kategorija. Protokolo nr. 148 - - - - - - -
Atestatas A 1049 Akuockienė Danguolė Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros, statybos techninės priežiūros vadovė. Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, įskaitant statinius, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius)

Teritorijų planavimo vadovė. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens detalieji planai. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planai

2013-12-13 2018-11-07 Verčiasi Atestavimo komisijos 2018-11-07 Sprendimas: Pripažinti kvalifikacijos tobulinimą atitinkančiu nustatytus reikalavimus; papildyti kvalifikacijos atestatą statinių kategorija ypatingieji ir neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius). Protokolo nr. 147 - - - - - - -
Atestatas A 1900 Alaunė Vygantas Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovas. Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

Teritorijų planavimo vadovas. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens detalieji planai. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planai

2012-12-14 2017-12-27 Verčiasi Atestavimo komisijos 2017-12-27 Sprendimas: Pripažinti kvalifikacijos tobulinimą atitinkančiu nustatytus reikalavimus. Protokolo nr. 133 - - - - - - -
Atestatas A 1793 Aleknavičienė Dovilė Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros, statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies, statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros vadovė. Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

Teritorijų planavimo vadovė. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens detalieji

2015-06-25 2020-06-18 Verčiasi Atestavimo komisijos 2020-06-18 sprendimas: Pripažinti kvalifikacijos tobulinimą atitinkančiu nustatytus reikalavimus. Protokolo nr. 166 - - - - - - -
Atestatas A 058 Aleknavičius Kastytis Mykolas Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros, statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies, statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros vadovas. Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai2015-08-28 2020-09-14 Verčiasi Atestavimo komisijos 2020-09-14 Sprendimas: Pripažinti kvalifikacijos tobulinimą atitinkančiu nustatytus reikalavimus. Protokolo nr. 169 - - - - - - -
Atestatas A 1149 Aleliūnas Gintaras Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovas. Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

Teritorijų planavimo vadovas. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens detalieji planai ir vietovės, savivaldybės lygmens bendrieji. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės, savivaldybės, valstybės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planai

2014-02-11 2019-02-06 Verčiasi Atestavimo komisijos 2019-02-06 Sprendimas: pripažinti kvalifikacijos tobulinimą atitinkančiu nustatytus reikalavimus. Protokolo nr. 150 - - - - - - -
Atestatas A 129 Alūzienė Audronė Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovė. Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniaiTeritorijų planavimo vadovė. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens detalieji planai ir vietovės, savivaldybės lygmens bendrieji planai. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės, savivaldybės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planai

2013-04-12 2018-04-04 Verčiasi Atestavimo komisijos 2018-04-04 Sprendimas: Pripažinti kvalifikacijos tobulinimą atitinkančiu nustatytus reikalavimus. Protokolo nr. 138 - - - - - - -
Atestatas A 1408 Amankavičiūtė Laura Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės, statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies, statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros, statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies ekspertizės vadovė. Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai. Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

Teritorijų planavimo vadovė. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens detalieji planai. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšies: vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planai.

2016-11-24 2021-12-01 Verčiasi Atestavimo komisijos 2021-12-01 išvada: pripažinti kvalifikacijos tobulinimą atitinkančiu nustatytus reikalavimus. Protokolo nr. 185 - - - - - - -